Gündem ve İçerik Yönetimi:

Gündeme ilişkin açıklamaların, haber ve özel haber olabilecek konuların belirlenmesi, konu ve gündem yönetimi ile sağlanır. Konu ve gündem yönetimi kapsamında belirlenen konuların, planlanan iletişim stratejisi doğrultusunda, belirli tarih ve sırayla, ilgili mecra ve kanallarda yayınlanmasıdır.

Markanın iletişim hedefleri doğrultusunda, sektördeki akımları, yönelimleri takip ederek gündem yönetilir ve sektördeki bilir kişi konumu güçlendirilir. İçerik yönetimi kapsamında, konuşma metinleri, bilgi notları, konuya ilişkin basın bültenleri, olası soru ve cevaplar, medya kiti, mektuplar, kamu yazışmaları, iç iletişim metinleri hazırlanır.