Kriz Yönetimi:

Stratejik iletişim çalışmalarının amacı, itibar ve algı yönetimi ile pozitif değer yaratmaktır. Hedef kitle nezdinde, yıllarca çaba sarf edilerek oluşturulan algının, hassasiyetle, özenle ve stratejik yönetilmesidir. Kırılgan yapısı sebebiyle marka algısının, en küçük kriz durumunda zarar görme olasılığı yüksektir.

Markaların, kriz döneminde çalışanlarına ve kamuoyuna karşı adil, şeffaf, hesap verebilir olması, güven duyması, destek sağlaması, kriz öncesi başlatılan halkla ilişkiler çalışmalarına bağlıdır. Krizin iyi yönetilmesi, markanın geleceği ve sürdürülebilir olması açısından önemlidir.