Kurum İçi İletişimi:

Markaların kurumsal bilgilerinin ve yeniliklerinin, kamuoyundan önce marka çalışanları ile paylaşılması önemsenmelidir. Çalışanların sadakatinin ve motivasyonunun sağlanabilmesi için iç iletişim faaliyetlerinin planlı ve sürekli yürütülmesi gerekir.