Kurumsal İlişki Yönetimi:

Kurumsal İlişki Yönetimi,  kurum ve kuruluşun itibarını doğrudan etkileyen stratejik iletişim hizmetidir. Kurumsal ilişki yönetimi, çalışanlar ve kurum birimlerini, birbirine bağlar. Birimlerin hem uyumlu ve hem de eşgüdümlü çalışabilmelerini sağlar. Kurumsal ilişki, dış dünya ile kurum arasında sağlıklı bilgi alışverişini, çalışanlar yöneticiler arasında güvene dayalı ilişkileri ve olumlu imajı oluşturur. Kurumun bütünlüğünün ve çalışanların ait olma duygularının geliştirilmesini ve güçlendirilmesini sağlar.