Kurumsal Sosyal Sorumluluk= İtibar Yönetimi:

Kurumsal itibar aynı zamanda, bir kurumun “yönetim kalitesi”nin göstergesidir. Markanın itibar yönetimi, yaşadığı toplum ile kazandığını paylaşmasıdır. Sürdürülebilir projeler ve ürünler ile dünyanın geleceğine katkı sağlaması, kaliteli bir yönetim anlayışının göstergesidir. Bu anlayışa; yatırımcıların, çalışanların, medyanın, yerel yönetimlerin kısaca herkesin desteği vardır. Bir kurumun, kalitesine olan güven var olduğu sürece, tüm hedef kitle, o kuruma her ortamda -krizler dahil- sahip çıkar. Bunun adı “itibar”dır. İtibarın yöneticiler tarafından bilinçli bir şekilde yönetilmesi, aynı zamanda bir rekabet avantajıdır. Kurumsal sosyal sorumluluk projeleri oluşturmak, tasarlamak, var olan projelerin içinde yer almak, bu projeleri sürdürülebilir kılmak itibar açısından önemlidir.