Pazarlama İletişimi:

Pazarlama iletişimi kapsamında markaların, ‘fayda stratejileri, kimlik stratejileri ve konumlandırma stratejileri oluşturulur.  Markanın sektöründe bilirkişi konumu güçlendirilir, sürdürülebilir marka olma yolunda söz sahibi olması sağlanır, güçlü bir marka algısına sahip olması için projeler üretilir. Tüketici ile güçlü ve duygusal bağlar kurması sağlar ve satın alma davranışını etkiler.