Reklam ve PR (Halkla İlişkiler) Arasındaki Farklar

Reklam ve PR (Halkla İlişkiler) Arasındaki Farklar:

Türkiye’de; yönetimsel bir faaliyet anlayışıyla yeni yeni uygulanmaya başlayan  PR (Public Relations) yani halkla ilişkiler çalışmaları, ‘Reklam’ ile karıştırılabiliyor. Reklam; alan satın alırken, Halkla İlişkiler; alan yaratıyor. Reklam ve Halkla ilişkilerin ortak alanlarını, farklarını sizler için paylaşıyoruz.

‘Reklam ve Halkla İlişkiler’

Ortak Alanları;

 • Aynı Kitle İletişim Araçlarını kullanırlar.
 • Araştırma her iki teknikte de kullanılan son derece önemli faktördür.
 • Planlama / Programlama ortak alanlarıdır.

Farkları;

Reklam

 • Bilgiler dolaylı ya da şekillenmiş olabilir.
 • Yayın araçlarından zaman satın alır.
 • Reklam ürünü veya hizmeti tanıtır.
 • Reklamda hedef kitle tüketicidir.

Halkla İlişkiler

 • İlettiği mesajlar mutlaka doğru olmalıdır.
 • Hazırladığı mesajı ücretsiz basın yayın organlarına iletir.
 • Halkla İlişkiler MARKA imajı yaratır.
 • Halkla İlişkilerde, Kamuoyu, Kamu Kuruluşları, Yerel Kuruluşlar, İş Görenler Buluşturulur.

Yazar: Özlem Süer