Sağlık İletişimi:

Sağlık iletişimi, toplumu bilinçlendirme kapsamında doktor ve hastanelerin iyi örneklerinin anlatıldığı bir yöntemdir. Samimi, güvene dayalı, gerçekçi uygulamaların vurgulandığı, kurumsal, bireysel ve toplumsal kitleleri bilgilendirme, etkileme ve motive etme tekniğidir.

Hastalık önleme, sağlık promosyonu, sağlık politikası ve sağlık işine ek olarak, yaşam kalitesinin arttırılması, toplum içindeki bireylerin sağlığı, “Sağlık İletişimi” kapsamındadır. Sağlıkla ilgili inançların, davranışların, sonuçların; teori, araştırma ve uygulama alanlarının vurgulandığı, hassas bir iletişim yönetimidir.