Sürdürülebilirlik İletişimi:

Sürdürülebilirlik İletişimini iki şekilde tanımlayabiliriz. Birincisi, sür­dürülebilirliğin iletişimidir, ikincisi ise iletişimi sürdürülebilir yöntemlerle uygulamaktır. Bir şirketin sürdürülebilir iş modelini anlatmak, sadece dışa yönelik iletişim çalışmaları yapmak değil, şirketin çalışanlarının da dâhil olduğu bir iletişim yönetimidir.

Sürdürülebilirlik İle­tişimi; anlatmaktan çok çalışanları dinlemek üzerine kurulur. Şirketin nasıl sürdürülebilir olacağı çalışanları dinlemekten ve davranış değişikliğine onları dâhil etmekten geçer. Bu çerçevede sürdürülebilirlik politikalarının oluşturulması ve uygulanması sürecinde yaklaşımın; kurum yönetimine ve çalışanlarına anlatılması, gönüllülüğün sağlanmasıdır.  Medya ilişkileri ve diğer iletişim fonksiyonları aracılığı ile stratejik hedef kitlelerin gelişmelerden haberdar edilmesi, sürdürülebilirlik raporlarının uluslararası standartlara uygun olarak yayınlanmasını kapsamaktadır.